Rozděleni a přesto spolu, česko-slovenská spolupráce, č. 2019-1-CZ01-KA229-061283_1 


Projekt česko-slovenské spolupráce Rozděleni a přesto spolu je společných projektem naší VOŠ, SPŠ a SOŠ Strakonice a slovenské Střední odborné školy služeb Levice. Zaměřuje se na rozvoj mezinárodní spolupráce v odborném vzdělávání a odborném výcviku pro učební obory, zlepšení úrovně klíčových kompetencí a dovedností žáků především oborů kuchař – číšník a kadeřník s ohledem na jejich význam pro trh práce, podporu podnikavosti, kreativity a mezikulturního povědomí.

Během výměnných pobytů 

 • Žáci budou společně pracovat pod dohledem učitelů odborného výcviku na zadaných tématech dle svých oborů.
 • Budou vytvářet podklady pro elektronickou kuchařskou knihu a elektronickou knihu účesů pomocí video a fotodokumentace ve spolupráci s žáky oborů Elektrikář a Grafik digitálních médií.
 • Dále se budou seznamovat se specifiky odlišné kultury, historie, životního stylu.
 • Součástí budou též společná školení odborných pedagogických pracovníků, v rámci kterých proběhne mj. srovnání českého a slovenského systému odborného školství, metod práce, jednotlivých přístupů, propojení s praxí.
 • Žáci oboru Aranžér a Grafik digitálních médií vytvoří v rámci odborného výcviku informační banner o celkové spolupráci na projektu, který bude umístěn ve společenských prostorách jednotlivých škol.
 • Žáci budou též společně vytvářet elektronický slovníček českých a slovenských odborných výrazů ze svých profesí. Výstupy projektu budou k dispozici mj. online na webových stránkách projektu.

Schválené finanční prostředky 28 176.00 EUR

 

 • Fotogalerie C1
  Fotogalerie C1
  Návštěva studentského týmu v ČR 11. - 19. 11. 2019
  Více

Reportáž ze Strakonické televize

Kalendář akcí

11 Lis
od 11. 11. 2019 do 18. 11. 2019
Návštěva slovenských partnerů u nás
11 Lis
od 11. 11. 2019 do 15. 11. 2019
Návštěva slovenských partnerů