Podzimní termín opravných zkoušek

Podzimní termín maturitní zkoušky

  • Termín odevzdání ročníkové práce je stanoven na pátek 30. 8. 2019 do 12 hod

Společná (státní) část se koná 2. – 4. 9. 2019 na Gymnáziu Strakonice

Profilová (školní) část

4 MS: praktická MZ – 9. a 10. 9. 2019  v 6:00 hod – dílny Tovární ul.

           ústní část MZ – 11. 9. 2019 v 8:00 hod – škola Zvolenská ul.

 

2 PO: praktická MZ – 6. 9. 2019 v 8:00 hod – škola Zvolenská ul.

          ústní část MZ – 11. 9. 2019 v 8:00 hod – škola Zvolenská ul.

Strojírenství, OBT: ústních  od 9. do 11. září 2019

 
Opravné závěrečné zkoušky

Písemná část – 12. 9. 2019 v 8:00 hod škola Zvolenská ul.
(u kuchařů bude následovat normování)

Ústní část – 19. 9. 2019 v 8:00 hod škola Zvolenská ul.

Praktická část

  • technické obory 16. a 17. 9. 2019 v 6:00 hod – dílny Tovární ul.
  • službové obory 16., 17. a 18. 9. 2019 v 7:00 hod na pracovištích OV