Zájem o obor zedník 36-67-H/01 roste

V letošním školním roce jsme jako jedna z mála škol v kraji otevřeli
třídu oboru zedník.
Na základě dohody s firmami vykonávají žáci praxe přímo pod vedením
instruktorů na stavbách.
Mimo stipendia, která na obor poskytuje KÚ Jihočeského kraje, mají žáci možnost si vydělat
až 100 Kč za hodinu. Žáci jsou pak podle docházky a vykonané práce odměňováni na konci týdne. Ti nejlepší dosahují výdělků až 8 000 Kč měsíčně.
Že je zájem ze strany žáků, svědčí i přestupy z jiných oborů a z jiných škol. Již za první čtvrtletí obdrželi tři žáci pochvalu mistrů odborného výcviků.
Žáci navíc podle zájmu navštěvují v rámci praxe firmy v místech svého bydliště. Zatím se jedná o firmy z okresů Strakonice a Prachatice, které současně spolupracují s naší školou.
Tento obor,stejně jako i jiné obory naší školy, poskytuje uplatnění žákům, kteří se nebojí práce s možností dobrého výdělku.
Více informací o obru zedník můžete získat u Mgr. Miloslava Oberpfalzera zástupce pro OV,
tel. +420 773 781 595.

Sdílet