Vyhlášení 3. kola PŘ

Přihlášky do 3. kola musí být doručeny nejpozději do 14. 7. 2023.

Kritéria přijímacího řízení 3. kola.

Výsledky 2. kola PŘ

Průvodce přijímacího řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024

Jednotou přijímací zkoušku vykonávají uchazeči pouze na obory Mechanik seřizovačObalová technikaStrojírenství a Podnikání (dvouletý obor). 

Jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou písemných testů: z českého jazyka a literatury a z matematiky.

Přihláška ke studiu

Přihláška ke studiu ke stažení

 Přihlášky je možné 

 • posílat buď poštou, nejlépe doporučeně na adresu:
  VOŠ, SPŠ a SOŠ Strakonice, Zvolenská 934, 386 01 Strakonice,
 • nebo doručit osobně do kanceláře školy v budově Zvolenská 934,
  pracovní doba 7.00 - 14.30 hod.

 

Důležité termíny

 • Podání přihlášek do 1. 3. 2023 
 • 13. a 14. dubna 2023
  1. a 2. řádný termín testu přijímací zkoušky pro čtyřleté obory

 • 10. a 11. května 2023
  1. a 2. náhradní termín testu přijímací zkoušky pro čtyřleté obory

 • 22. dubna 2023
  Zveřejní výsledků přijímacího řízení u učebních oborů.

Podání omluvy
Pakliže se uchazeči nemohou v řádném termínu dostavit ke konání testů (např. z důvodu nemoci apod.), mohou se omluvit řediteli střední školy. Pokud ředitel školy omluvu uzná, uchazeči mohou konat zkoušku v náhradním termínu.

 

Počet přijímaných žáků