2. kolo PŘ

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Výsledky 1. kola PŘ

Průvodce přijímacího řízení

Výsledky JPZ 2024 zveřejníme ve středu 15. 5. 2024 ve škole a na školním webu, současně pro uchazeče/zákonného zástupce, kteří podali přihlášku plně digitální formou, budou výsledky k dispozici také v digitálním přihlašovacím systému DIPSY po přihlášení.

Nahlížení do spisu (seznámení s podklady rozhodnutí) bude možné v pondělí 13. 5. 2024 od 12:00 do 14:30 h v budově školy (Zvolenská 934). Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí se v písemné formě nevyhotovují a nezasílají.

Zveřejněním seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů pod jejich registračním číslem v DIPSY, ve škole a školním webu se rozhodnutí považují za oznámená.

Škola si vyhrazuje právo změn v návaznosti na aktuální situaci v legislativě. V případě nejasností nás kontaktujte na mailové adrese: info@ssst.cz

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 ke stažení

 

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

Uvedené informace se týkají novely školského zákona, která by měla platit od 1. ledna 2024.

Nový informační web 

https://www.prihlaskynastredni.cz/ 

 

 

Jednotou přijímací zkoušku vykonávají uchazeči pouze na obory Mechanik seřizovačObalová technikaStrojírenství a Podnikání (dvouletý obor). 

Jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou písemných testů: z českého jazyka a literatury a z matematiky.

Testy a úlohy k procvičování

CERMAT - nová webová aplikace https://tau.cermat.cz/

 

Způsoby podání přihlášek

Máte na výběr tři různé způsoby, jak podat přihlášku na střední školy. Pokud podáte přihlášku elektronicky, získáte maximum možných výhod, ale podat přihlášku můžete také po vytištění formuláře z online systému (tzv. výpis) nebo listinným formulářem (tzv. tiskopis).

 • Elektronicky (s ověřenou elektronickou identitou NIA – nejčastěji Mobilní klíč eGovernmentu a Bankovní identita, případně další způsoby dle NIA). Podrobnosti k ověření identity naleznete na identitaobcana.cz nebo info.identitaobcana.cz
 • Podáním výpisu vytištěného z online systému.
 • Podáním vyplněného tiskopisu s přílohami
  na adresu: VOŠ, SPŠ a SOŠ Strakonice, Zvolenská 934, 386 01 Strakonice,

Vyberte si pouze jednu z možností.

 

Důležitá data 1. kola

 • Od 1. února do 20. února 2024
  termín podání přihlášek do 1. kola
   
 • 12. a 15. dubna 2024
  termín testu přijímací zkoušky pro čtyřleté obory

 • 29. a 30. dubna 2024
  náhradní termín testu přijímací zkoušky pro čtyřleté obory

 • 10., 13. a 14. května 2024 
  nahlížení do spisu

 • 15. května 2024 
  ředitel školy zveřejní výsledky (ve škole a v informačním systému)

   

Podání omluvy
Pakliže se uchazeči nemohou v řádném termínu dostavit ke konání testů (např. z důvodu nemoci apod.), mohou se omluvit řediteli střední školy. Pokud ředitel školy omluvu uzná, uchazeči mohou konat zkoušku v náhradním termínu.

 

Počet přijímaných žáků