Průvodce přijímacího řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024

Jednotou přijímací zkoušku vykonávají uchazeči pouze na obory Mechanik seřizovačObalová technikaStrojírenství a Podnikání (dvouletý obor). 

Jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou písemných testů: z českého jazyka a literatury a z matematiky.

Přihláška ke studiu

Přihláška ke studiu ke stažení

 Přihlášky je možné 

 • posílat buď poštou, nejlépe doporučeně na adresu:
  VOŠ, SPŠ a SOŠ Strakonice, Zvolenská 934, 386 01 Strakonice,
 • nebo doručit osobně do kanceláře školy v budově Zvolenská 934,
  pracovní doba 7.00 - 14.30 hod.

 

Důležité termíny

 • Podání přihlášek do 1. 3. 2023 
 • 13. a 14. dubna 2023
  1. a 2. řádný termín testu přijímací zkoušky pro čtyřleté obory

 • 10. a 11. května 2023
  1. a 2. náhradní termín testu přijímací zkoušky pro čtyřleté obory

Podání omluvy
Pakliže se uchazeči nemohou v řádném termínu dostavit ke konání testů (např. z důvodu nemoci apod.), mohou se omluvit řediteli střední školy. Pokud ředitel školy omluvu uzná, uchazeči mohou konat zkoušku v náhradním termínu.

 

Počet přijímaných žáků