Whistleblowing

Dle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie ("Evropská Směrnice") a zákona o ochraně oznamovatelů č. 171/2023 Sb. (dále také jen „zákon“) a zákon č. 172/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů, zřídil povinný subjekt VOŠ, SPŠ a SOŠ Strakonice vnitřní oznamovací systém (VOS).

Podání oznámení od 1. 8. 2023 následujícími způsoby:

Příslušná osoba VOS

Příslušnost a působnost

Celý text ke stažení