Pronájmy

Sazby za služby při užívání školní jídelny

Při počtu účastníků akce do 45 osob:

 • do 3 hodin: 1 000 Kč
 • do 6 hodin: 1 800 Kč
 • do 10 hodin 2 300 Kč
 • nad 10 hodin 2 800 Kč

 Při počtu účastníků akce do 70 osob:

 • do 3 hodin: 1 300 Kč
 • do 6 hodin: 2 200 Kč
 • do 10 hodin 3 000 Kč
 • nad 10 hodin 3 500Kč

 Při počtu účastníků akce nad 70 osob:

 • do 3 hodin: 2 500 Kč
 • do 6 hodin: 3 500 Kč
 • do 10 hodin 4 300 Kč
 • nad 10 hodin 5 000 Kč

Při požadavku provozu školního snack-baru se ke stanovené sazbě připočítává 150 Kč za každou započatou hodinu. Poplatek za provoz školního snack-baru je možno prominout při objednávce nebo předpokladu vyšší konzumace nápojů ze školního snack-baru.