Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří se konají vždy od 9.00 do 13.00

  • 10. listopad 2018 (sobota),
  • 15. prosinec 2018 (sobota),
  • 12. ledna 2019 (sobota).

Program, ze kterého si můžete vybrat:

  • Provedeme Vás školou, můžete nahlédnout, jak probíhá výuka v odborných učebnách a poskytneme Vám informace o nabízených oborech.
  • Můžete si vyzkoušet přijímací testy nanečisto z českého jazyka a matematiky (přesný čas vždy upřesněn).
  • V dílnách si můžete prakticky vyzkoušet některé činnosti (musí být dodržena bezpečnost práce).
  • Na domově mládeže si můžete prohlédnout vybavení a dozvědět se více o ubytování našich žáků.