VOŠ aktuální informace

Rozpis výuky

Konzultace probíhají po individuální dohodě s vyučujícím.

Školné lze uhradit na číslo účtu 347 323 3369/ 0800.


Absolutoria: 19. 6. - 21. 6. 2024