VOŠ aktuální informace

Výuka VOŠ - zimní období: 7. září - 15. prosince 2018
Výuka VOŠ - letní období: 8. února - 25. května 2019
Absolutoria VOŠ: 18. - 22. června 2019

Školné lze uhradit na číslo účtu 347 323 3369/ 0800.