VOŠ aktuální informace

V pátek 6. 9. 2019 od 13:00 proběhne ve sborovně školy zápis do školního roku 2019/2020.

Opravný a náhradní absolutoria VOŠ  12. 9. 2019 

Výuka VOŠ - zimní období: 6. září - 14. prosince 2019
Výuka VOŠ - letní období:  února - května 2020
Absolutoria VOŠ: 18. - 22. června 2019

Školné lze uhradit na číslo účtu 347 323 3369/ 0800.