VOŠ aktuální informace

Termín zápisu bude 4. 9. 2020 mezi 13:30 - 14:00.

Výuka VOŠ - zimní období: 4. září - 12. prosince 2020
Výuka VOŠ - letní období:  19. února - 15. května 2021
Absolutoria VOŠ: 21. - 23. června 2021

Náhradní a opravný termín absolutorií: 29. 9. 2020

Z rozhodnutí vedení školy je letní zkouškové období pro všechny studenty prodlouženo do konce září 2020.

Školné lze uhradit na číslo účtu 347 323 3369/ 0800.