VOŠ aktuální informace

 

Výuka VOŠ - zimní období: 6. září - 14. prosince 2019
Výuka VOŠ - letní období:  února - května 2020
Absolutoria VOŠ: 22. - 24. června 2020

Školné lze uhradit na číslo účtu 347 323 3369/ 0800.