VOŠ aktuální informace

Výuka VOŠ - zimní období: 2. září 2022 - 17. prosince 2022
Výuka VOŠ - letní období:  10. února 2023 - 20. května 2023

Zápis do dalšího ročníku VOŠ: 2. 9. 2022 od 13:30 ve sborovně školy.

Školné lze uhradit na číslo účtu 347 323 3369/ 0800.

 

Rozpis konzultací