VOŠ aktuální informace

Výuka VOŠ - zimní období: 2. září 2022 - 17. prosince 2022
Výuka VOŠ - letní období:  10. února 2023 - 20. května 2023

Odevzdání absolventské práce a posudků: do 31. května2023
Jarní termín absolutorií
19. června - 21. června 2023
Komise pro jarní období 2023

Školné lze uhradit na číslo účtu 347 323 3369/ 0800.

 

Rozpis výuky

Konzultace probíhají po individuální dohodě s vyučujícím.