Základní informace

Název: Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934

Zkrácený název:  VOŠ, SPŠ a SOŠ Strakonice

Sídlo: Zvolenská 934, Strakonice 386 01

Zřizovatel: Jihočeský kraj

Zřizovací listina:   Úplné znění zřizovací listiny (aktualizování leden 2024)

Právní forma: příspěvková organizace

Druh školy: střední škola

Náplň hlavní činnosti: výchova a vzdělávání mládeže

Bezbariérový přístup: ne

Předmět doplňkové činnosti: Povolené okruhy doplňkové činnosti navazují na hlavní účel organizace. Obory činnosti

IZO zařízení: SŠ 181 033 577, VOŠ 181033585

IZO ředitelství (RED_IZO): 691 003 807

Bankovní spojení: 347 323 3369/ 0800 Česká spořitelna a.s. Strakonice

Fakturace: fakturace@ssst.cz

Datová schránka: d2xa9by

IČ: 72549581 DIČ: CZ72549581

Vedení školy

Ředitel školy: Ing.  Miloslav Pileček
Vedoucí PE úseku, statutární zástupce: Ing. Milan Vokroj 
Zástupce ředitele pro TV VOŠ, SPŠ: Mgr. Tomáš Dunovský
Zástupce  ředitele pro TV SOŠ: Ing. Petr Štěch
Zástupce pro PV: Ing. Jaroslav Havel

Pohotová telefonní čísla

Ředitel školy: +420 734 252 662
Sekretariát ředitele školy, Zvolenská 934: +420 383 411 611, +420 604 162 855 (Michaela Štěpánková)
Sekretariát ředitele školy, Želivského 291: +420 383 316 111 (Marie Konrádová)

Personalistka: Ing. Markéta Majerová +420 605 295 788

Evidence žáků: Michaela Štěpánková +420 604 162 855 

Školská rada

zástupci pedagogů: Ing. Vladimír Kocourek, Ladislav Roučka

zástupci zřizovatele: MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA; Ing. Karel Vlasák

zástupci zletilých žáků a rodičů nezletilých žáků: Ing. Dagmar Vlková, Gabriela Červičáková

 

 

Podatelna

Adresa pro doručování pošty (v analogové i digitální podobě):

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934

Zvolenská 934, 386 01 Strakonice

IČ: 72549581

Úřední hodiny podatelny: Po - Pá 7:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30

Elektronická adresa podatelny: info@ssst.cz

Identifikátor datové schránky: d2xa9by

 Přehled dalších datových formátů: doc(x), ppt(x), xls(x), pdf, jpeg, gif

 Přehled přenosných technických nosičů dat: CD, DVD, flash disk, externí disk

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovaných veřejnoprávním původcem: Pokud je škole doručen takový dokument v digitální podobě a lze-li z dokumentu určit jeho odesílatele a jeho kontaktní údaje, vyrozumí škola odesílatele dokumentu o zjištěné vadě a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se vadu odstranit, škola dokument nezpracovává.

Kde nás najdete

Budova teoretického vyučování a sídlo školy: Zvolenská 934, Strakonice

Budova teoretického vyučování SPŠ a VOŠ: Želivského 291, Strakonice

Budova praktického vyučování SPŠ: Želivského 291, Strakonice

Budova praktického vyučování technických oborů: Tovární 198, Strakonice

Budova praktického vyučování oborů služeb: Zvolenská 934, Strakonice

 

Domov mládeže: Zvolenská 37, Strakonice

Domov mládeže: Plánkova 1132, Strakonice

Školní jídelna: Zvolenská 805, Strakonice

Školní jídelna: Želivského 291, Strakonice

Sídlo VOŠ a SPŠ