Poradenství

Výchovné poradenství

Školní kariérové poradenství

Od tohoto školního roku působí na naší škole kariérové poradenství jako podpora žáků středních škol při vstupu na trh práce, a to včetně žáků s potřebou podpůrných opatření, se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání.

Školní kariérový poradce připravuje a realizuje s žáky společná i individuální setkání, která
vedou k objevování jejich zájmů, preferencí, předpokladů a vhodných směrů vzdělávání a profesní
orientace směřující k výběru povolání při vstupu na trh práce.

Dále:

  • doporučuje vhodné informační zdroje a vhodné poradenské subjekty;
  • připravuje pro vstup na trh práce (příprava na pracovní pohovor, pomoc, konzultace při zpracování CV);
  • může poradit v oblasti mobility a profesních příležitostí v zahraničí;
  • poskytuje konzultace pro zájemce z řad rodičů, včetně případného skupinového poradenství pro žáky a rodiče;
  • spolupracuje s krajskými institucemi, organizacemi a firmami, s ÚP ČR a poradenskými pedagogickými pracovišti.

V případě zájmu můžete kontaktovat

  • Ing. Urbanovou (studenti VOŠ), 
  • Ing. Martinu Gerčákovou nebo Ing. Danu Šejvlovou (žáci SPŠ), 
  • Ing. Svobodovou a Radovou (žáci SOŠ).