Primární prevence rizikového chování

 • Školní metodik prevence
  Ing. Martina Gerčáková
  +420 774 151 868

Konzultační hodiny - Želivského 291, dveře č. 413

 • Individuálně po předchozí domluvě kdykoliv.

 

Náplň práce školního metodika prevence

 • Tvorba a realizace minimálního preventivního programu – sledování rizik vzniku a projevů rizikového chování a jejich řešení.
 • Realizace a koordinace aktivit zaměřených na prevenci rizikového chování (násilí a šikanování, záškoláctví, kriminalita, vandalismus, ohrožení mravnosti, rizikové sexuální chování, rizika školního neúspěchu, xenofobie, rasismus, intolerance a antisemitismus, užívání návykových látek, netolismus a gambling, sekty, …).
 • Monitorování sociálně patologických jevů a jejich rizika. 
 • Poskytování přímé pomoci žákům a jejich rodičům s rizikem či projevy sociálně patologických jevů.
 • Koordinace spolupráce školy s oblastním metodikem prevence, Policií ČR, krizovými centry a dalšími odborníky.
 • Spolupráce při zajišťování besed a přednášek, adaptačních kurzů či jiných aktivit pro třídní kolektivy.
 • Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků, spolupráce s výchovným poradcem školy.
 • Poskytování informačních a metodických materiálů a metodické pomoci.
 • Aktivní spolupráce s rodinou v případě krizové intervence.

Oblastní metodik prevence

PPP Strakonice, Plánkova 1132
Konzultační hodiny: 

 • Po, Út, Pá 7:00 - 15:30