Veřejné zakázky

  • Nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky (VZ) – seznam aktuálních a ukončených VZ naleznete na profilu zadavatele
  • Veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR) – výsledek VZMR (uzavřené smlouvy) naleznete v Registru smluv