Opravné maturitní zkoušky - podzim 2021

Důležité termíny

 • Do 23. 7. 2021 je nutné se přihlásit k opravné zkoušce (podzimní termín). Přihlášky zasílejte na mail dunovsky@ssst.czPřihláška k maturitě ke stažení 
 • 1. - 3. 9. 2021 se konají didaktické testy.
 • 6. 9. bude probíhat školní profilová část maturitní zkoušky (pro 4SA, 4SC a 4OT).

Společná část maturitní zkoušky  se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé zkoušky z cizího jazyka, nebo matematiky.

Od školního roku 2020/2021 se zkoušky konají pouze formou didaktického testu. 

Termín profilové části určí ředitel školy podle rámcového a školního vzdělávacího programu. Profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají vždy formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

Podrobnější informace 

Pokyny k odevzdávání roč. prací jaro 2021

Český jazyk a literatura

31.03.2021 nejzazší datum, dokdy může žák předat řediteli školy svůj seznam min. 20 vybraných literárních děl.

Praktická část maturitní zkoušky

Tématické okruhy ke stažení

Důležité termíny maturitní zkoušky 2021

 • 30. 11. 2020
  Nejzazší termín pro podání přihlášek žáků ředitelům škol k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období.  (Žáči s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky PUP MZ musí spolu s přihláškou odevzdat řediteli školy i doporučení školského poradenského zařízení.)

 • Termín zahájení registrace na Výsledkovém portálu žáka (VPŽ) pro odesílání informačních a výsledkových dokumentů k MZ (platí pro jarní i podzimní zkušební období).
 • 31.03.2021
  Nejzazší datum, dokdy může žák předat řediteli školy svůj seznam min. 20 vybraných literárních děl.
 • 7. června 2021
  Termín uvolnění výsledků didaktických testů. Ředitel školy zpřístupní výpis výsledků didaktických testů žákům nejpozději následující pracovní den.

 • Termín uvolnění výsledků písemných prací. Výsledky budou zpřístupňovány postupně, nejpozději vždy poslední pracovní den před začátkem konání ústních zkoušek SČ MZ příslušného žáka. Ředitel školy bez zbytečného odkladu oznámí výsledky písemných prací žákům.
 •  24. května - 26. května 2021
  Didaktické testy