Maturitní a závěrečné zkoušky - podzim 2023

Termíny opravných maturit SPŠ a Praktická sestra

Písemné maturitní práce z ANG se konají 1. 9. 2023 v 8.00 hod (týká se oborů  Obalová technika, Strojírenství a Praktická sestra).


Ústní zkoušky pro uvedené obory se konají ve čtvrtek 7. 9. 2023 ve čtvrtém patře budově Želivského.
Zahájení: 

 • 4OT 7:45 hod, 
 • 4SA a 4SC 7:50 hod, 
 • 4PS4 7:30 hod.

 Maturitní komise 4OT
 Maturitní komise 4SA a 4SC

 

Termíny opravných maturit SOŠ

4 MS
Ústní část ve středu 13. 9. 2023 od 8:00 hod. uč. 24 SOŠ

 

2 PO
Praktická část v pondělí 11. 9. 2023
od  8:00 hod. ve sborovně SOŠ
Ústní část ve středu 13. 9. 2023 od 8:00 hod. uč. 24 SOŠ

 

Termíny opravných závěrečných zkoušek

Písemná část v pátek 8. 9. 2023 – 8:00 hod. ve škole SOŠ

Praktická část:  18. - 20. 9. 2023

Bližší informace poskytnou:

 • p. Pavel Fleissig  +420 731 494 575 (technické obory)
 • pí. Bc. Naděžda Šindelářová +420 731 494 572 (službové obory)

Ústní část: 21. 9. 2023 od 8:00 hod. uč. 24 SOŠ

 

Informace ohledně odevzdávání ročníkových prací k podzimnímu termínu

21. 8. 2023 je termín pro odevzdání elektronické podoby ročníkové práce (obor Strojírenství a Obalová technika). Pošlete mailem vedoucímu, oponentovi a Ing. Šejvlové - podoba je shodná s jarním termínem maturitní zkoušky.

Do 23. 8. 2023 dostanou žáci oba posudky.

Papírovou podobu odevzdejte na sekretariátu SPŠ  do 29. 8. 2023.

Výrobky si můžete vyrábět ve škole v týdnu od 28. 8. 2023 do 1. 9. 2023 po předchozí domluvě s vedoucím práce.

Podrobnější informace získáte u Ing. Šejvlové (sejvlova@ssst.cz), případně u vedoucí ročníkové práce.

Ročníkové práce jaro 2023

Důležité termíny maturitní zkoušky 2023

 • 1. 12. 2022
  Nejzazší termín pro podání přihlášek žáků ředitelům škol k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období.  (Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky PUP MZ musí spolu s přihláškou odevzdat řediteli školy i doporučení školského poradenského zařízení.)
 • Registrace na Výsledkovém portálu žáka (VPŽ) pro odesílání informačních a výsledkových dokumentů k MZ (platí pro jarní i podzimní zkušební období).
 • 31. 3. 2023
  Nejzazší datum, dokdy může žák předat řediteli školy svůj seznam min. 20 vybraných literárních děl.
 • 24. -  25. 4. 2023
  Písemná práce
  z českého jazyka - cizího jazyka
  Obory: MS, OBT, PO, STR
 • 26. 4. 2023
  Pedagogická rada
 • 28. 4. 2023
  Vydávání vysvědčení 
 • 2. - 4. 5. 2023
  Didaktické testy - matematika, anglický/německý jazyk, český jazyk
 • květen 2023
  Ústní maturitní zkoušky
  - viz rozpis výše.
 • Výsledky testů budou zpřístupňovány postupně, nejpozději vždy poslední pracovní den před začátkem konání ústních zkoušek SČ MZ příslušného žáka. Ředitel školy bez zbytečného odkladu oznámí výsledky žákům.

Kritéria hodnocení maturitní zkoušky

Český jazyk a literatura - seznam četby

Tematické okruhy ke stažení OBT, STR

Tematické okruhy ke stažení MS, PO

Přihlášení k maturitní zkoušce

Vyplněnou a podepsanou přihlášku odevzdejte na sekretariátu nejpozději do 30. listopadu 2022. Zpoždění znamená možnost konání maturitní zkoušky až v podzimním termínu.