Maturita - podzim 2022

Ročníkové práce - STR, OBT

 • Termín odevzdání - nejpozději 17. 8. 2022 do 14 hod.
 • Textovou část odevzdejte elektronicky a výrobky předejte do sekretariátu nebo do infocentra SPŠ.

 

Termíny maturitní zkoušky 

PP z CJL  1. 9. 2022 od 12:00 
Ústní část 5. 9. 2022

 

Zkušební komise

Kritéria hodnocení maturitní zkoušky

Důležité termíny maturitní zkoušky 2022

Termín písemných prací pro obor Strojírenství a Obalová technika - PP MZ:

 • Český jazyk a literatura - pondělí 25. 4. 2022, 12:30.
 • Anglický jazyk / německý jazyk - úterý 26. 4. 2022, 12:30.
 • 24. 11. 2021
  Nejzazší termín pro podání přihlášek žáků ředitelům škol k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období.  (Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky PUP MZ musí spolu s přihláškou odevzdat řediteli školy i doporučení školského poradenského zařízení.)
 • Registrace na Výsledkovém portálu žáka (VPŽ) pro odesílání informačních a výsledkových dokumentů k MZ (platí pro jarní i podzimní zkušební období).
 • 31.03.2022
  Nejzazší datum, dokdy může žák předat řediteli školy svůj seznam min. 20 vybraných literárních děl.
 • 2. května - 5. května 2022
  Didaktické testy 
 • 16. - 27. května 2022
  Ústní maturitní zkoušky
 • Výsledky testů budou zpřístupňovány postupně, nejpozději vždy poslední pracovní den před začátkem konání ústních zkoušek SČ MZ příslušného žáka. Ředitel školy bez zbytečného odkladu oznámí výsledky žákům.

Pokyny k odevzdávání roč. prací jaro 2022

Český jazyk a literatura

31.03.2022 nejzazší datum, dokdy může žák předat řediteli školy svůj seznam min. 20 vybraných literárních děl.

Tematické okruhy ke stažení OBT, STR

Tematické okruhy ke stažení MS, PO

Přihlášení k maturitní zkoušce

Vyplněnou a podepsanou přihlášku odevzdejte na sekretariátu nejpozději do 30. listopadu 2021. Zpoždění znamená možnost konání maturitní zkoušky až v podzimním termínu.