Podzimní maturitní zkoušky

Ročníkové práce

Termín odevzdání ročníkové práce pro podzimní maturitní zkoušku je 19. srpna 2024 do 14 hodin.

Práce odevzdejte elektronicky na email vedoucího a oponenta a na email sejvlova@ssst.cz.

Výtisk včetně výrobku (je-li součástí práce) odevzdejte ve stejném termínu i v budově školy paní Michaele Šefčíkové. Vzhledem k probíhajícím stavebním úpravám bude na dveřích školy vyvěšeno telefonní číslo, na které při příchodu volejte.

Přihlášení k maturitní zkoušce

Vyplněnou a podepsanou přihlášku odevzdejte na sekretariátu nejpozději do 1. prosince 2023. Zpoždění znamená možnost konání maturitní zkoušky až v podzimním termínu.

Důležité termíny maturitní zkoušky 2024

 • 1. 12. 2023
  Nejzazší termín pro podání přihlášek žáků ředitelům škol k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období.  (Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky PUP MZ musí spolu s přihláškou odevzdat řediteli školy i doporučení školského poradenského zařízení.)
 • Registrace na Výsledkovém portálu žáka (VPŽ) pro odesílání informačních a výsledkových dokumentů k MZ (platí pro jarní i podzimní zkušební období).
 • 31. 3. 2024
  Nejzazší datum, dokdy může žák předat řediteli školy svůj seznam min. 20 vybraných literárních děl.
 • 25. a 26. dubna 2024
  Písemná práce
  z českého jazyka - cizího jazyka
  Obory: MS, OBT, PO, STR
 • duben 2024
  Pedagogická rada
 • 2. - 15. 5. 2024
  Didaktické testy - matematika, anglický/německý jazyk, český jazyk
 • od 16. května 2024
  Ústní maturitní zkoušky
  - viz rozpis výše.
 • Výsledky testů budou zpřístupňovány postupně, nejpozději vždy poslední pracovní den před začátkem konání ústních zkoušek SČ MZ příslušného žáka. Ředitel školy bez zbytečného odkladu oznámí výsledky žákům.

Ročníkové práce jaro 2024

Kritéria hodnocení maturitní zkoušky

Český jazyk a literatura - seznam četby

Tematické okruhy ke stažení OBT, STR

Tematické okruhy ke stažení MS, PO