Maturitní zkoušky - jaro 2023

Termín písemných prací

Obor Mechanik seřizovač, Obalová technika, Podnikání, Strojírenství:

 • Český jazyk a literatura - 24. dubna 2023
 • Anglický jazyk a německý jazyk - 25. dubna 2023

Obor Praktický sestra

 • Český jazyk a literatura - 11. dubna 2023
 • Anglický jazyk - 12. dubna 2023

Termíny praktické zkoušky

 • 4MS Mechanik seřizovač  17. - 18. 4. 2023
 • 2PO Podnikání  15. 5. 2023
 • PS4S Praktická sestra  10. - 12. 5. 2023

 

Termíny ústní zkoušky

 • 4MS Mechanik seřizovač  17. - 19. 5. 2023
 • 2PO Podnikání  24. - 26. 5. 2023
 • 4OT Obalová technika  22. - 25. 5. 2023
 • 4SA Strojírenství 23. - 26. 5. 2023
 • 4SC Strojírenství  16. - 19. 5. 2023
 • PS4S Praktická sestra  16. - 18. 5. 2023

Ročníkové práce jaro 2023

Termín odevzdání ročníkové práce je nejpozději do 12. 4. 2022 do 14:00 hod.

Důležité termíny maturitní zkoušky 2023

 • 1. 12. 2022
  Nejzazší termín pro podání přihlášek žáků ředitelům škol k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období.  (Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky PUP MZ musí spolu s přihláškou odevzdat řediteli školy i doporučení školského poradenského zařízení.)
 • Registrace na Výsledkovém portálu žáka (VPŽ) pro odesílání informačních a výsledkových dokumentů k MZ (platí pro jarní i podzimní zkušební období).
 • 31. 3. 2023
  Nejzazší datum, dokdy může žák předat řediteli školy svůj seznam min. 20 vybraných literárních děl.
 • 24. -  25. 4. 2023
  Písemná práce
  z českého jazyka - cizího jazyka
  Obory: MS, OBT, PO, STR
 • 26. 4. 2023
  Pedagogická rada
 • 28. 4. 2023
  Vydávání vysvědčení 
 • 2. - 4. 5. 2023
  Didaktické testy - matematika, anglický/německý jazyk, český jazyk
 • květen 2023
  Ústní maturitní zkoušky
  - viz rozpis výše.
 • Výsledky testů budou zpřístupňovány postupně, nejpozději vždy poslední pracovní den před začátkem konání ústních zkoušek SČ MZ příslušného žáka. Ředitel školy bez zbytečného odkladu oznámí výsledky žákům.

Kritéria hodnocení maturitní zkoušky

Český jazyk a literatura - seznam četby

31.03.2023 nejzazší datum, dokdy může žák předat řediteli školy svůj seznam min. 20 vybraných literárních děl.

Tematické okruhy ke stažení OBT, STR

Tematické okruhy ke stažení MS, PO

Přihlášení k maturitní zkoušce

Vyplněnou a podepsanou přihlášku odevzdejte na sekretariátu nejpozději do 30. listopadu 2022. Zpoždění znamená možnost konání maturitní zkoušky až v podzimním termínu.