Maturita

Podzimní termín maturitní zkoušky

  • Přihlášky k podzimnímu termínu maturitní zkoušky odevzdejte do 25. 6. 2019.
  • Přihlášku k opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce podává žák ke všem dílčím zkouškám nebo částem zkoušek příslušného zkušebního předmětu, u kterých neuspěl nebo které nekonal. 

Tématické okruhy ke stažení