Výchovné poradenství

 • Výchovný poradce
  Mgr. Vlastimil Němejc
  +420 734 252 643

Výchovné poradenství 

Mgr. Vlastimil Němejc (Kabinet č. 4 budova Zvolenská)

 

Konzultační hodiny:

Sudý týden        středa   9:45 – 11:30
Lichý týden        středa   12:00 – 13:20
Případné konzultace v jiný termín po telefonické domluvě na tel. +420 734 252 643.

 

 

Náplň práce výchovného poradce SPŠ

Informační a poradenské činnosti pro žáky, rodiče (zákonné zástupce) a
pedagogy

 • Spolupráce ve školním poradenském pracovišti.
 • Vedení dokumentace VP.
 • Informační a poradenská činnost v rámci kompetencí VP.
 • Metodické vedení výchovných a prospěchových problémů žáků.
 • Individuální a kolektivní konzultace pro žáky, rodiče, pedagogy.
 • Koordinace pomoci při výskytu výchovných a prospěchových problémů.

Péče o žáky se zdravotním postižením a se žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami

 • Informovanost o legislativě týkající se vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků.
 • Spolupráce s pedagogy a TU dotyčných žáků.
 • Práce se žáky doporučenými k integraci.
 • Spolupráce s PPP a dalšími institucemi.
 • Koordinace vypracování IVP, Plánů, Plánů pedagogické podpory, vyhodnocování.
 • Koordinace naplňování podpůrných opatření žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Péče o talentované a mimořádně nadané žáky

 • Podpora a systematické vyhledávání talentovaných a nadaných žáků.
 • Motivace talentovaných a nadaných žáků, podpora účasti žáků na soutěžích a projektech.
 • Podpora reprezentace školy.
 • Podpora organizace zahraničních stáží, zahraničních projektů.

Péče o ukrajinské žáky

 • Integrace ukrajinských žáků s oprávněním o pobytu dle “víza za účelem strpění”.
 • Podpora při vzdělávání ukrajinských žáků.
 • Spolupráce s koordinátorkou integrace ve škole.
 • Spolupráce s TU v rámci studia.

Spolupráce s odbornými zařízeními výchovného poradenství

 • Spolupráce s PPP, SPC, SVP, s Úřadem práce, s dalšími výchovnými poradci.

Spolupráce s náborovou komisí

 • Účast na poradách k oslovování budoucích žáků na základních školách, burzách škol, oslovování zákonných zástupců.
 • Účast na tvorbě propagačních materiálů a prezentace školy.
 • Aktivní účast na prezentaci školy na základních školách, veletrzích a burzách.

Kariérové poradenství

 • Informace o možnosti dalšího studia na VŠ, VOŠ, navazujících studií.
 • Koordinace pomoci při přípravě na přijímací zkoušky a vyplňování přihlášek.
 • Informace o dostupnosti pracovních míst v regionu.
 • Koordinace besed s budoucími zaměstnavateli, AV ČR, Policií,
  spolupráce s Úřadem práce Strakonice.
 • Individuální poradenská činnost při výběru povolání, konzultace s rodiči (zákonnými zástupci).
 • Koordinace kariérového vzdělávání.