Strojírenství

Chceš poznat, jak fungují stroje a dají se vyrobit předměty kolem tebe? Chceš mít možnost ovlivnit ochranu životního prostředí a zabránit plýtvání přírodními zdroji kolem sebe?

Tak strojařina je vhodná právě pro tebe.

Naučíme tě

 • jak pracují stroje od těch lehčích až po ty nejsložitější,
 • jakými způsoby lze jaký předmět vyrobit,
 • jaký materiál je ten nejvhodnější,
 • jak si vymodelovat předměty ve 3D programu a následně je vyrobit na CNC strojích.

Budeš schopen si po sobě výrobky měřením zkontrolovat a případně provést zlepšení svých návrhů, jako v opravdovém podniku.

 

Existuje velké množství oblastí, na které se můžeš zaměřit a práci máš jistou v každé z nich. Tvůj plat bude nadprůměrný a s léty praxe budeš pro firmy ještě cennější.
 

Uplatnění aneb bez strojařů se nikdo neobejde

Se strojařinou (se strojařskými výrobky, prvky, vynálezy, stroji a přístroji) se setkáš úplně všude: v kuchyni, na operačním sále, v posilovně, v zemědělství, ve stavebnictví, při výrobě telefonů, při stavbě vesmírných lodí …

Na trhu práce je nedostatek strojařů a v našem regionu je celá řada strojařských firem, kde můžeš pracovat a prohlubovat své znalosti.

Dobrý strojař získá zaměstnání i v zahraničí. 

 

Kvalitní příprava

Výuka

Na naší škole pracují pedagogové s dlouholetou zkušeností, hodiny zpestřujeme přednáškami odborníků z praxe i rodilých mluvčích.

Moderní vybavení školy

Všechny učebny jsou vybaveny moderní technikou. V  učebnách se nachází 3D tiskárny, moderní obráběcí stroje, laserová gravírka, svařovací simulátor a CNC stroje, laboratorní měřicí přístroje, výpočetní technika, laboratoř elektrotechniky a automatizace.

Software jen legálně

Všichni studenti mají nárok získat zdarma kancelářský balík Microsoft Office a software firmy Autodesk – AutoCAD a Inventor Professional.

Studentům jsou k dispozici učební materiály v elektronické podobě.

 

Zvyšuj svoji odbornost, aneb strojař nestárne, strojař zraje

Při studiu máš možnost navštívit veletrhy, strojírenské firmy a změřit své znalosti a dovednosti s ostatními na mnoha soutěžích od školních až po republiková kola.

Budeš se setkávat stále s novými technologiemi, které se rychle vyvíjí. Nudit se určitě nebudeš.

 

Veletrhy, odborné exkurze

 • Mezinárodní strojírenský veletrh Brno
 • For Industry Praha
 • Autosalon Frankfurt
 • VW Drážďany
 • ČZ a.s., AISIN, Tools+,  OM Protivín, …

Soutěže

 • Autodesk Academia Design
 • 2D kreslení
 • 3D modelování
 • CNC programování
 • Technická olympiáda
 • SOČ – středoškolská odborná činnost
 • Jazykové soutěže
 • Olympiády
 • Sportovní soutěže

 

Máš možnost pokračovat ve studiu na naší Vyšší odborné škole

Nabízíme obor Řízení kvality ve strojírenské výrobě a službách, kde získáte titul Diplomovaný specialista. Výuka je zajišťována odborníky ze spolupracujících firem, lze získat certifikát Manažer kvality junior.

Nebo můžeš pokračovat ve studiu na vysokých školách

ČVUT, VUT, ZČU, VŠTE a mnoha dalších v ČR i zahraničí.

 

Strojařina aneb práce co má význam

Profil absolventa aneb co budeš po škole umět

 • Tvoje práce bude mít význam. Po kvalitně připravených strojařích je velká poptávka.
 • Odborná komunikace ve světovém jazyce ti umožní se podílet na mezinárodních projektech.
 • Naučíš se modelovat v moderním 3D programu, číst v technické dokumentaci a výkresech, budeš schopen konstruovat strojní součásti a sestavy.
 • Zvládneš zvolit vhodný materiál součásti, vyhotovit technologický postup výroby a vybrat nejlepší stroje a nástroje při dodržení ekologických, ekonomických a jiných hledisek.
 • Vyznáš se v systémech řízení kvality, požadavcích různých norem a koncepcí TQM či KAIZEN.
 • Budeš umět používat nástroje řízení kvality, zvládneš sestavit plán auditu a budeš mít přehled o požadavcích na výrobky.
 • Pochopíš teorii mechanismů a strojů, navrhování elektromechanického vybavení robotického zařízení a zvládneš programovat průmyslové manipulátory, které plní různé technologické úkoly.

 

 

Nabízíme možnost volby profesního zaměření

Od druhého ročníku budeš prohlubovat své znalosti ve zvolené oblasti. Ať už si vybereš kteroukoli, vždy budeš žádaný. Strojař si na nezájem firem nemůže stěžovat.

Vyber si jedno ze tří zaměření a zjisti, na jakých pozicích můžeš pracovat.

 

Uplatníš se na pozicích

 Počítačová grafika a CNC technika

 • Konstruktér, programátor CNC, technolog, technik výroby, konstruktér nástrojů a přípravků, mistr ve výrobě, montážní technik.

 Řízení kvality

 • Kontrolor kvality, auditor (interní i externí), metrolog, technik kvality, technolog, technik výroby, laboratorní technik.

 Robotika

 • Robotik, konstruktér, technolog, programátor robotů a manipulátorů, technik výroby, technik automatizace.

 

Učební plány

ŠVP jsou v tištěné podobě uloženy v kanceláři pana Dunovského (zástupce TV SPŠ, VOŠ - budova Želivského).

Ukázka závěrečné práce