Začala výstavba nových vyučovacích prostorů

26. 11 .2018 začaly stavební práce na dosud nevyužívané hale v Tovární ulici, termín dokončení říjen 2019.
Plánujeme, že již od nového školního roku 2019/2020 bude do nových učeben přemístěn obor aranžérka a část oboru kadeřnice. Vznikne
moderní zázemí pro výuku a další poskytnutí služeb pro veřejnosti. Velkým přínosem stěhování bude i snadná dosažitelnost našich nabízených
služeb z místního nádraží a centra.
Škola po ukončení přestavby uvolní budovu v ulici Kochana z Prachové. O jejím dalším využití rozhodne majitel JčK.
Ve výběrovém řízení pořádaného KÚ Jihočeského kraje zvítězila firma ORDYS s.r.o. z Jindřichova Hradce. Cena díla je celkem
8 212 534,00 Kč bez DPH, 9 937 166,14 Kč včetně 21% DPH. Fond rozvoje školství JčK podporuje financování projektu ve výši 9 mil. Kč.
Mgr. Miloslav Oberpfalzer zástupce pro OV

Sdílet