Praktická výuka v dílnách Tovární od školního roku 2019/2020

Díky projektu IROP, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002664 došlo k výměně podstatné části starších obráběcích strojů. Tyto stroje nabídla naše škola ostatním školám v kraji.

Nové stroje slouží k výuce technických oborů, obráběč kovů, mechanik seřizovač a nástrojař.

Stroje dodala firma Boukal, a jedná se o stroje značky rakouského výrobce BERNARDO.

Na těchto nových strojích se žáci učí základní dovednosti a připravují se ve výuce CNC na strojích HAAS.

K výrazným změnám ve vybavení došlo i na pracovištích zámečníků a automechaniků.

V současné době se dostavují zcela nové prostory pro žákyně oboru kadeřník a aranžér.

Vzniknou moderní velké výukové prostory, které budou sloužit žákům a zákazníkům školy.

Od nového školního roku 2019/2020 budou sdílet dívky i chlapci praktickou výuku pod jednou střechou.

Sdílet