Návštěva z partnerské školy

Dne 15. ledna 2019 jsme přivítali představitele střední školy Berufliche Schule des Kreises Ostholstein in Eutin. Jednalo se o první seznamovací schůzku s vedením naší školy.

Účelem přátelského a zatím zcela nezávazného setkání bylo najít možnost spolupráce mezi oběma školami v rámci evropských programů, které EU školním zařízením poskytuje. Vzhledem k tomu, že obě instituce jsme technické školy a naši studenti vykonávají odborné praxe v průmyslových podnicích, nabízí se reálná možnost nějakého společného budoucího projektu.

Koordinátora a pedagogy partnerské školy uvítal ředitel Ing. Miloslav Pileček v prostorách naší školy, kterou představil a v přátelském duchu provedl hosty celým areálem.  Hosté se potkali v nově zrekonstruované HI-TECH učebně, na kterou jsme náležitě pyšní, s našimi pedagogy jazykové přípravy. Zde se neformálně seznámili, protože právě tito pedagogové budou v případné spolupráci klíčoví pro vzájemnou komunikaci a osobní přístup je pro nás oboustranně cenný. Následovala prohlídka prostor v dalších budovách VOŠ, SPŠ, SOŠ řemesel a služeb.

Během celého dne koordinátoři obou škol diskutovali. Na základě zkušeností získaných z minulosti a dojmů z osobního setkání začali přemýšlet nad společnou budoucností. Čím více se den naplňoval, tím konkrétněji vznikala u kulatého stolu myšlenka společného cíle, na jehož základě jsme se ve Strakonicích potkali.

Vyústěním návštěvy je zájem zapojit se jako strategičtí partneři do jednoho z programů ERASMUS+ VÝZVY 2019 o partnerství škol na mezinárodní úrovni s odborným zaměřením. Dokonce jsme si vytyčili i konkrétní vizi a začali intenzivně pracovat na přípravě již konkrétního konceptu. Kooperací nejen mezi oběma školami, ale i s vybraným partnerem z vhodné oblasti přípravy podtrhneme propojení školní přípravy s konkrétní průmyslovou výrobou v obou regionech.

Jsme přesvědčeni, že společný projekt, který jsme pojali jako dynamický proces, osloví naše studenty a případné partnery z odborné veřejnosti a budeme moci na jaře roku 2021 naši práci prezentovat.

Sdílet