Soutěž ve fotografickém a kreativním zobrazení techniky kolem nás

Naše škola vyhlašuje dvě soutěže pro žáky základních a středních škol

Soutěže probíhají v rámci dotačního programu Jihočeského kraje

Podpora technického vzdělávání

Soutěž ve fotografickém a kreativním zobrazení techniky kolem nás

1. Kategorie:

Zobrazte pomocí fotografie technickou součástku – podívejte se kolem sebe, kde všude nás technika obklopuje.

Vyberte celou součástku a představte jí ve stylu produktové fotografie, vytvořte makrofotografii jen její části, nafoťte jí ze zajímavého úhlu nebo v detailu, může být tajemná a nemusí být vlastně ani jasné, o jakou součástku jde. A pokud jste našli techniku, která už dávno dosloužila, je rozbitá, zrezivělá a zapomenutá, dejte jí nový život na své fotografii.

Fotografie je možné, pokud to autor uzná za vhodné, upravovat libovolnými způsoby – ořez, digitální úpravy, kolorování.

Odevzdávejte je prosím v digitální tiskové kvalitě, každý autor může poslat dvě soutěžní fotografie. Nejlepší práce budou vytištěny a vystaveny, budou také součástí vydaného „katalogu“.

2. Kategorie:

Zobrazte techniku kolem nás pomocí plošné výtvarné techniky (kresba, malba, grafika, koláž).

Zamyslete se nad tím, kde všude se s technikou setkáváme a jak nás ovlivňuje – pomáhá nám v dopravě, komunikaci, výrobě, ale i při relaxaci, zábavě atd. Vytvořte svědectví naší technické doby doma, ve městě nebo v perspektivě celého světa, vesmíru, …

Práce jsou omezeny pouze maximálním formátem 70 x 100 cm. Odevzdávají se přímo do budovy VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb Strakonice – budova průmyslové školy (Želivského ulice 291), je možné i zaslat poštou.

Nejlepší práce budou vystaveny a budou také součástí vydaného „katalogu“.

Soutěž ve výrobě technických modelů

Vytvořte model dopravního prostředku z libovolného materiálu (dřevo, plast, kov, lepenka, …), materiál je možno i kombinovat.

Hodnotit se bude nejen provedení, ale i kreativita řešení. Vítány jsou vymyšlené i neexistující dopravní prostředky budoucnosti.

V rámci soutěžní přehlídky bude ověřena funkčnost modelů – jejich schopnost pohybu (točící se kolečka, posun pomocí pásů, jiný pohyb, gumičkový pohon, …).  

Práce jsou omezeny pouze maximální velikostí modelu do rozměru 100 cm. Odevzdávají se přímo do budovy VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb Strakonice – budova průmyslové školy Želivského ulice 291, je možné práce zaslat i poštou.

 

Obě soutěže mají termín odevzdání soutěžních prací 26. dubna 2019.

Práce zaslané poštou musí být označeny jménem autora, příp. institucí, která práci zaštiťuje a kontaktními údaji (telefon, email). Práce zaslané elektronicky je potřeba označit v předmětu zprávy názvem soutěže, do zprávy prosím napište jméno autora, instituci, která práci zaštiťuje a kontaktní údaje (telefon, email).

Kontakty pro doručování prací jsou:

VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb Strakonice, Želivského 291, 386 01 Strakonice

email: sejvlova@ssst.cz nebo hrachova@ssst.cz

Vyhodnocení a soutěžní přehlídka bude probíhat 15. května 2019 na VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb Strakonice, v budově Želivského 291. Přesný čas bude účastníkům včas zaslán na email spolu s pozvánkou. Součástí vyhodnocení bude krátký program, představení prací, předání cen, katalogů, pro zájemce prohlídka školy.

Případné otázky je možné směřovat na email sejvlova@ssst.cz.

Těšíme se na Vaše soutěžní práce.

Za tým VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb Strakonice
Dana Šejvlová a Stanislava Hrachová

Sdílet