KOVO Junior 2019 Strojní mechanik celostátní kolo

Ve dnech 8. a 9. dubna 2019 proběhla celostátní soutěž zručnosti určená žákům oborů strojní mechanik, nástrojař, puškař.

Do celostátního finále tříkolové soutěže postoupilo osmnáct chlapců z celé republiky, včetně reprezentanta naší školy Harvalíka Petra ze 3. ZMN. Ten se do celostátního kola kvalifikoval vítězstvím v regionálním kole Jihočeského kraje.

Soutěžící měli z připraveného polotovaru v šestihodinovém limitu vyrobit funkční prizmatický držák. Žáci museli napnout všechny síly, aby odevzdali hotový a funkční výrobek včas.

Druhý den účastníky soutěže čekalo měření v laboratoři technických měření. Zde si na rozdíl od hrubé práce z prvního dne museli poradit s jemnými měřicími přístroji a prokázat dovednosti při měření kontrolních výrobků.

Na regulérní průběh soutěže dohlížela pětice rozhodčích v čele s předsedou losovaného z pedagogického doprovodu žáků - zástupcem SOŠ energetické a stavební, OA a Střední zdravotní školy Martinem Gründlem.

Náš student se umístil na 14. místě v celorepublikové konkurenci studentů a oborů. To je jistě úspěch.

Ceny všem zúčastněným předávali zástupci partnerů soutěže - MSK, FERRAM STROJÍRNA s.r.o. a Prestar s.r.o. spolu s ředitelem SŠT Josefem Vondálem.

Petrovi děkujeme za účast a přejeme do profesního života hodně úspěchů.

Zástupce pro OV M. Oberpfalzer

Sdílet