Výstava TGM a návštěva místního muzea

V pátek 12. 4. 2019 se třídy 2SC a 2SA společně vydaly do strakonického Muzea středního Pootaví. První zastávkou byla expozice v Maltézském sále, pořádaná v rámci projektu Legie 100, který vznikal k příležitosti stého výročí vzniku ČSR. Konkrétně jsme si prohlédli a pročetli dvacet panelů popisujících provázanost života Tomáše Garrigua Masaryka s československými legiemi. Výstavu komentoval Zdeněk Hruška, předseda strakonické jednoty Československé obce legionářské. Texty a fotografie na panelech zobrazovaly významné historické události a rozhodnutí, jež Masaryk za svého života učinil, a to zvlášť v blízkém vztahu k armádě. Pan Hruška oproti tomu dodával informace lidštější, osobnější, například o Masarykově vyjadřování, povaze i důvodu, proč nosil kabát ke krku. Vyprávěl také o tom, jak se s prvním československým prezidentem setkávali členové jeho rodiny.
Od „T. G. M. trochu jinak“ jsme se přesunuli k expozicím ryze strakonickým - hradní věži a černé kuchyni. Zde nás provázel zaměstnanec muzea pan Kuneš. Hradní věž, známá jako Rumpál - snad podle zařízení ve svých útrobách, byla součástí obranného systému strakonického hradu. Přístup k ní umožňoval pouze ochoz vedoucí z hradního paláce, dokud nedošlo na její přestavbu ve 30. letech minulého století. Po točitých schodech a průchodu jednou zvlášť stísněnou chodbičkou jsme se ocitli na místě s nádherným výhledem.
Černá kuchyně je od věže vzdálená pár metrů, nacházejíc se zčásti pod prostorami městské knihovny. Expozici tvoří několik klenutých místností včetně pekárny s pecí. Černá kuchyně v průběhu let sloužila k různým účelům - coby prádelna, světnice, byt. Několik let ze začátku 19. století dokonce i jako vězení. Ve dvorku jsou pak vystaveny menší kamenné památky související se Strakonicemi a jejich okolím. 

Alžběta Poskočilová 2SC

Sdílet