Odborné praxe zahraničních studentů v ČR

Dlouhodobý projekt koordinačního centra česko-německých výměn mládeže TANDEM při rektorátu Západočeské univerzity Plzeň a mezinárodní organizace Go.for.europe s podporou MŠMT ČR

 Každoročně naše škola přijímá studenty z německé partnerské organizace pro výměnu studentů v Evropě Berufliche Bildung gGmbH, Martinstr. 42-44, 73728 Esslingen k absolvování odborné praxe.

 V letošním roce hostíme studenty strojírenských oborů v termínu 6. 10. 2019 – 2. 11. 2019. První týden tvoříme program za spolupráce animátora Karla Hájka z Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže TANDEM Plzeň. Studenti se účastní výuky s našimi studenty. Upravili jsme program v hodinách odborných předmětů, českého, německého a anglického jazyka tak, aby se mohli aktivně zapojit do vyučování. A také nám vyslané studenty konfrontujeme se studenty naší školy, kteří stejnou praxi absolvovali v Německu v minulém školním roce.

Na další tři týdny jsme studenty umístili ve strojírenských firmách v našem okolí, DENIOS s.r.o.  a HEYCO WERK ČR s.r.o. Zde si vyzkouší v praxi své teoretické znalosti, zapojí se do cizojazyčného kolektivu a poznají jinou kulturu.

Věříme, že projekt bude jak pro naši školu, naše studenty a učitele, tak i pro zahraniční studenty přínosem a této aktivitě se budeme nadále věnovat i v dalších letech.

Sdílet