Vítězné logo k projektu Erasmus+ „Rozděleni a přesto spolu“

Projekt česko-slovenské spolupráce Rozděleni a přesto spolu je společných projektem naší VOŠ, SPŠ a SOŠ Strakonice a slovenské Střední odborné školy Levice. Zaměřuje se na rozvoj mezinárodní spolupráce v odborném vzdělávání a odborném výcviku pro učební obory, zlepšení úrovně klíčových kompetencí a dovedností žáků především oborů kuchař – číšník a kadeřník s ohledem na jejich význam pro trh práce, podporu podnikavosti, kreativity a mezikulturního povědomí.

 

Toto je vítězné  logo tohoto projektu, které zvítězilo z online hlasování.

Autorkou loga je Blanka Mrázková ze třídy  3OT (obor Obalová technika).

Sdílet