Olympiáda z cizích jazyků

Olympiáda z angličtiny

Dne 24. ledna 2020 proběhlo školní kolo olympiády z angličtiny. I když je naše škola technická a předpokládá se, že studenty baví spíše matematika nebo fyzika, byli jsme překvapeni počtem přihlášených. Olympiády se zúčastnilo čtrnáct studentů a prokázali opravdu obdivuhodné znalosti!

Soutěž proběhla dvoukolově, nejprve studenti vypracovali test z mluvnice a poslechu. Poté následovala společná konverzační část, kdy se každý mohl zapojit do diskuze o tématu, které ilustroval kreslený příběh. Nejlepších pět studentů postoupilo do dalšího kola, kde mohli individuálně předvést své komunikační dovednosti. Vylosovali si téma, o kterém hovořili dvě minuty. Ústní projev byl hodnocen komplexně, jednotlivými kritérii byla šíře slovní zásoby, gramatická správnost, plynulost projevu a  správná výslovnost a intonace. A jak soutěž dopadla?

Na prvním místě se umístil již podruhé Jakub Smrčka ze třídy 3SC, druhý byl Jakub Novák z 1OT a třetí Jakub Šefránek ze třídy 3SC.

Tito studenti také budou reprezentovat školu v okresním kole soutěže, která se koná 18. února 2020 v DDM Strakonice.

MUDr. Soňa Pavlová


Školní kolo olympiády z němčiny

Dne 14. 1. 2020 proběhlo školní kolo olympiády z němčiny.

Olympiádu připravily Mgr. Kolesová, Mgr. Petrásková a Mgr. Anna Eignerová. Zúčastnilo se sedm žáků školy.

Žáci si vyzkoušeli své schopnosti porozumět mluvené němčině, aplikovat správně gramatická pravidla a komunikovat v němčině.

Žáci na prvních třech místech postupují do okresního kola, které se koná dne 13. 2. 2020 v DDM na Ohradě ve Strakonicích.

 Výsledky:      

  1.  Adam Šejvar, 1SC
  2. Jiří Čužna, 1SC
  3. Ondřej Kočí, 2SC
  4. Roubíková, 1OT
  5. Jiří Salák, 3SC

Vítězům gratulujeme a zúčastněným děkujeme.

Sdílet