Distanční výuka na SOŠ

Všichni žáci, učni, ale také učitelé prožívají velmi složité období. Vyučování v současnosti probíhá distanční formou. Tato nelehká  doba se nejvíce dotkla praktického vyučování,  a to na všech středních odborných  školách a učilištích. Distanční výuka odborného výcviku na naší škole nemůže samozřejmě plně nahradit klasický odborný výcvik, ale i přes tento problém je tato forma výuky u oborů služeb realizována, i když v omezeném režimu, ale úspěšně. 

Na jedné straně se žáci  učí více samostatnosti, na druhé straně je to pro učitele odborného výcviku určitá výzva, neboť se jim naskytla skvělá příležitost, jak se zdokonalit v počítačové technice a  v online výuce. Učitelé OV oboru kuchař-číšník, kadeřník a aranžér zasílají žákům různé odkazy na zajímavé recepty, ukázky prostírání stolů, různé účesy a dekorace. Dále učitelé připravují různé prezentace v Power-Pointu, které žákům usnadňují zadané úkoly lépe pochopit, a tak snadněji připravují praktická zadání, které následně zasílají svým učitelům. Součástí distanční výuky praktického vyučování jsou i zadané úkoly písemného charakteru, jako příklad bych uvedla přípravu nápojových lístků, slavnostních menu, popis jednotlivých účesů a dekorací apod. Žáci s učiteli komunikují převážně formou videokonferencí nebo písemně přes školní portál Edookit. 

Naďa Šindelářová
Vedoucí učitelka OV

Sdílet