Praktická maturitní zkouška – mechanik seřizovač

Ve dnech 10. – 12. 5. 2021 proběhla ve školních dílnách SOŠ praktická maturitní zkouška z CNC frézování. Každý z maturantů si vylosoval jednu z pěti možností a jejich úkolem bylo: 

  1. Podle podkladů a Strojnických tabulek vytvořit 3D model součásti v počítači programem INVENTOR 2021.
  2. K součásti zhotovit kompletní výrobní výkres v tištěné podobě.
  3. Vytvořit počítačovou simulaci obrábění (1. + 2. upnutí) s následným vygenerováním NC kódu.
  4. Součást vyfrézovat v CNC frézce

O absolventy tohoto oboru mají firmy ve Strakonicích a v okolí velký zájem.  
Držme maturantům palce, ať úspěšně dokončí studium na naší škole. 

Sdílet