Obor elektrikář výroba učebních panelů

Žáci oboru elektrikář pod vedením mistra OV Milana Kozáka začali s výrobou výukových panelů na tzv. silnoproud. Dva panely budou umístěny v učebně  a pět oboustranných panelů bude umístěno v prostoru před učebnou. Kovové konstrukce zhotovují žáci oboru zámečník pod vedením mistrů OV pana  Staňka a pana Bečváře.

Panely budou sloužit především dalším ročníkům oboru elektrikář. Poděkování patří letošním třeťákům třídy 3ArE a jejich mistrům.

Za OV M. Oberpfalzer

Sdílet