Praktické závěrečné zkoušky

Od 1. 6. 2021 začaly u končících ročníků probíhat praktické závěrečné zkoušky. I přesto, že tento školní rok byl z důvodu Covidu19 nepříznivý, tak žáci zvládli praktické závěrečné zkoušky absolvovat úspěšně. V následujících dnech bude naše žáky čekat ještě ústní ZZ.  Část našich absolventů bude na naší škole pokračovat v maturitním studiu. 

Studovat na naší škole je výhodné,  neboť naše škola má uzavřené smlouvy s firmami, kde žáci v průběhu studia vykonávají praxi. Po absolvování studia, umožňují tyto firmy absolventům zajistit kvalitní zaměstnání. 

 
Mgr. Miloslav Oberpfalzer a Bc. Naděžda Šindelářová 
 

Sdílet