Americké centrum US Point

Ke konci školního roku se žáci z 3SB a 3OT zúčastnili interaktivní přednášky na téma "Fake news" a online se setkali se zástupcem americké ambasády. Přednáška se konala na ZČU v Plzni. Žáci tak poznali i univerzitní prostředí.

Živé setkání s rodilým mluvčím Michaelem G. Maurerem bylo zpestřením dne. Michael vedl konverzace během on-line výuky (v rámci projektu odborník z praxe) a konečně se mohl s žáky potkat i osobně.

Mgr. M. Sýkorová a Mgr. M. Koubová

Sdílet