Poděkování firmě S-TOOLS s.r.o.

VOŠ, SPŠ a SOŠ Strakonice děkuje touto cestou firmě S-TOOLS s.r.o., jmenovitě panu Kabelemu, za poskytnutí sponzorského daru ve formě nástrojů pro obrábění na CNC strojích.

Sdílet