Estetika veřejného prostoru

V pátek 8.října proběhl na naší škole projektový den na téma Estetika veřejného prostoru. Studenti 3. a 4. ročníku obalové techniky se rozdělili do dvou skupin a věnovali se celý den jednomu dílčímu tématu.

První z workshopů proběhl Na Ostrově 1415 a studentky se nejprve od lektora Ondřeje Klímy dozvěděly něco více o street artu a poté vytvořily autorský nápis „SLOVOSLET“ jako reklamu na nadcházející festival mluveného slova ve Strakonicích.

V druhé dílně se studenti pod vedením lektorů Filipa Bitnara a Filipa Čapského zabývali vizuálním smogem a grafickými přešlapy, prošli se po městě a následně navrhovali řešení nepovedených plakátů a výloh.

Akce proběhla s podporou Evropského fondu solidarity v rámci projektu Ostrov pokladů II. s cílem rozšířit osvětu a zájem o veřejný prostor města mezi mladými lidmi.

Michaela Sýkorová, Sunshine Cabaret, z.s.

Sdílet