Krajské kolo v soutěži Kovo junior 2022

Obor 23-51-H/01 Strojní mechanik

 Dne 15. 3. 2022 pořádala naše škola již tradičně, krajské kolo v soutěži zámečníků v rámci soutěže Kovo junior.

Soutěž byla rozdělena na dvě části. V praktické části zhotovovali žáci výrobek dle zadaného výkresu. Doba k výrobě byla stanovena na čtyři hodiny.

Druhou částí byl teoretický test ze znalostí oboru. Komise se skládala z vyučujících jednotlivých škol.

Na prvním místě se umístil žák SPŠ Tábor Petr Vostřák,  druhé a třetí místo patřilo SOU Vodňany Jaroslavu Kunešovi a Dominiku Zimovi. Náš žák David Maroušek byl čtvrtý a Jiří Šefránek pak obsadil 6. místo.

Minimální rozdíl bodů mezi soutěžícími ukazuje na vyrovnanost soutěže.

První dva zástupci našeho kraje se zúčastní celostátního kola v Domažlicích.

Stejně jako o obor zámečník je i o ostatní strojírenské obory mezi firmami velký zájem. Pokud se žáci rozhodnou pro jejich studium, nemusí se bát o své uplatnění na trhu práce.

              Mgr. M. Oberpfalzer

             Zástupce pro OV

Sdílet