České ručičky

Dne 16. 2. 2023 uspořádala naše škola regionální kolo soutěže "České ručičky" jejímž vyhlašovatelem je Cech KOVO ČR.

Soutěže se účastnili žáci oboru Strojní mechanik, kteří postoupili do regionálního kola ze školních kol této soutěže.

Žáci soutěžili ve dvou disciplínách.

Do celostátního kola soutěže, které bude pořádat Střední odborné učiliště Domažlice ve dnech 11. – 13. 4. 2023 postupují tito soutěžící:

Všem soutěžícím děkujeme za účast a postupujícím přejeme hodně úspěchů v celostátním kole.

 

 

 

Sdílet