Vědátoři 2023

Druhý prázdninový týden na naší škole byl ve znamení příměstského tábora, který již tradičně pořádáme ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Strakonice.

Dvacet šest dětí, holek i kluků si vyzkoušelo jaké je to být strojařem. Modelovali jsme v Inventoru, tiskli na 3d tiskárnách školních i zapůjčených od Jihočeské hospodářské komory (děkujeme).

Vytvořili jsme CNC program pro výrobu hrací kostky a tu jsme si na CNC frézce i vyrobili. 

V úterý nás navštívila Policie České republiky – proběhlo měření nejen alkoholu v krvi (všichni jsme prošli (), ale i rychlosti běhu (nikdo nepřekročil povolený limit v obci). Nechyběly ani hry a soutěže, koupání, …

Organizaci tábora zajišťovali Dáša Urbanová, Milan Samec, Dana Šejvlová a Iva Váchová za školu a Lukáš Schovanec za DDM.

Sdílet