HAAS Akademie

Ve dnech 24. – 26. 1. 2024 pořádala VOŠ, SPŠ a SOŠ Strakonice vzdělávací akci s názvem HAAS Akademie.

Školící a zážitkový program probíhal v prostorách dílen SPŠ v Želivského ulici. Ukázky programování CNC strojů prohloubí dovednosti našich žáků i žáků dalších odborných škol Jihočeského kraje, kteří se akce zúčastnili. Velice si vážíme lektorské spolupráce firmy TEXIMP Praha, která zastupuje výrobce CNC obráběcích strojů HAAS. Velký ohlas mezi žáky mělo programování pětiosého obráběcího centra s robotem FANUC.

Žáky i přizvané hosty taktéž zaujala ukázka nově zakoupeného souřadnicového měřícího stroje firmy HEXAGON. O jeho komerční využití projevili zájem zástupci zúčastněných strojírenských firem.

Vítáme pořádání takových akcí na naší i spřátelených školách, připraví žáky na stále vzrůstající poptávku odborníků na trhu práce.

Sdílet