Další úspěchy strakonických programátorů

Ve dnech 23. 3. 2018 – 24. 3. 2018 se v Praze konal již 16. ročník tradiční celorepublikové soutěže v NC programování obráběcích strojů. Strakonice reprezentovali studenti z VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb, konkrétně studenti maturitního oboru Strojírenství se zaměřením na počítačovou grafiku a CNC techniku. V hlavním městě se sešli studenti ze středních průmyslových škol a středních odborných učilišť z Prahy, Olomouce, Českých Budějovic, Frýdku-Místku, Kolína, Kladna a Strakonic.

 

Za naší školu byli do soutěže nominováni studenti třetího a čtvrtého ročníku, jmenovitě Pavel Lojda ze třídy 3 SB, Petr Motyčka a Ondřej Vlček ze třídy 4 SA a Miroslav Kotrč, Daniel Králíček a Slavomír Vlasatý, všichni ze třídy 4 SB. Soutěž byla jako každý rok rozdělena do dvou kategorií a to kategorie „Ruční programování" pomocí standardních ISO kódů a kategorie CAM programování. Na soutěžící čekaly rozmanité úkoly z oblasti programování, které pro ně připravila pořádající firma 3E Praha Engineering. Na hladký průběh soutěže dohlíželi odborníci ze zmíněné firmy spolu se zástupci z ČVÚT Praha a odborníky z komerčních strojírenských firem. V pátek byla na programu praktická část soutěže, kdy byly pro soutěžící připraveny různé modely a technické výkresy pro soustružení a frézování a úkolem studentů bylo vytvořit NC kódy potřebné pro řízení CNC obráběcích strojů. Časový limit byl 180 minut a hodnotil se nejenom vytvořený NC kód, ale i technologické parametry pro obrábění. V sobotu pak na studenty čekala teoretická část soutěže, která obsahovala různé testy z oblasti programování, výpočty souřadnic, doplňování funkcí do NC kódů, vyhledání chyb v připravených NC kódech nebo vyhledání a doplňování chybějících kót na výkresové dokumentaci. V odpoledních hodinách pak odborná porota zhodnotila práce jednotlivých studentů a vyhlásila výsledky soutěže. Studenti naší školy navázali svými výsledky na předcházející úspěšné ročníky a opět vystoupili na stupně vítězů.

 

Student čtvrtého ročníku Miroslav Kotrč po loňském vítězství v kategorii ručního programování ani letos ve své kategorii CAM programování neměl konkurenci a s přehledem obsadil první místo. Spolu se Slavomírem Vlasatým a Petrem Motyčkou pak jako družstvo získali v součtu bodů výborné celkové druhé místo. Student třetího ročníku Pavel Lojda ve své kategorii ručního programování skončil na celkovém druhém místě, Ondřej Vlček obsadil v kategorii ručního programování výborné třetí místo. Nejlepšího výsledku v kategorii ručního programování dosáhl Daniel Králíček ze třídy 4 SB, který kategorii ručního programování vyhrál. Daniel Králíček, Pavel Lojda a Ondřej Vlček vystoupili i na nejvyšší příčku v hodnocení družstev. Za své nadstandardní výkony si studenti naší školy kromě diplomů a hodnotných cen vysloužili i slova uznání od odborníků z pořádající firmy i od celé hodnotící komise.

 

Všichni studenti naší školy svými výsledky navázali na předcházející úspěšné ročníky této soutěže, kdy se naše škola v posledních jedenácti letech vždy probojovala na stupně vítězů. K velkému úspěchu patří obhájení prvního a druhého místa v kategorii ručního programování, prvního místa v kategorii družstev a získání prvního místa v kategorii CAM programování. Za zmínku také stojí to, že student Miroslav Kotrč je jediným, který v šestnáctileté historii této soutěže dokázal vyhrát jak kategorii ručního programování, tak kategorii programování CAM. Tyto výsledky jsou jasným důkazem vysoké úrovně výuky programování na naší škole a garantem toho, že žáci studující tento obor budou důkladně připraveni pro vstup do svého profesního života.

 

Bc. Milan Samec, DiS. Vyučující CNC programování

Sdílet