Práce žáků oboru zámečník /23-51-H/01 Strojní mechanik

„Řemeslo má zlaté dno"

Že lze popustit fantazii pří výuce praxe dokázali naši žáci, pod vedením mistra, pana Jiřího Staňka. Pánové Jules Verne a Karel Zeman by jistě měli radost.

Naší snahou ve výuce všech oborů, není jenom žáky „zaučit" ale vyučit, formou, která je motivuje. Naše škola je pod velkým tlakem firem z Jihočeského a Západočeského kraje, které mají o žáky a studenty strojírenských oborů velký zájem. Máme navázané smlouvy o výuce praxí se 76 firmami v obou krajích. Žáci tak mohou vykonávat praxi v místě bydliště a v návaznosti získat u firmy zaměstnání.

Kvýuce potřebuje žák kvalitní mistry a učitele, dále kompletní vybavené technické zázemí.

Tyto podmínky naše škola splňuje, to dokazují výsledky našich žáků a studentů.

Mgr. Miloslav Oberpfalzer

Sdílet