Přednáška vědců z UJV

Vědci ze Spojeného ústavu jaderného výzkumu v Dubně na VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb ve Strakonicích

Ve středu 15. 11. 2017 zavítali dva odborníci ze Spojeného ústavu jaderného výzkumu v Dubně u Moskvy mezi žáky VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb ve Strakonicích. Tento ústav je znám mezi odbornou veřejností jako pracoviště, kde probíhá nejen jaderný výzkum, ale i např. studium neutronových hvězd. Výsledky jejich výzkumů jsou využívány v energetice. V medicíně a dalších oblastech. Zajímavostí je, že v tomto ústavu pracují odborníci z 18 zemí světa, mj. i z České republiky.
Žáci oboru strojírenství (třídy 3SA a 3SB) se měli možnost seznámit s fungováním tohoto významného ústavu a dále si rozšířili své znalosti z oblasti mikro a makro světa. Neméně významným přínosem byla i možnost ověřit si své znalosti technické angličtiny, protože přednáška i beseda proběhly v anglickém jazyce. Závěrečná diskuze pak ukázala, že škola z žáků vychovává budoucí techniky se zájmem o studovaný obor a že jsou připraveni použít v praxi získané znalosti technické i jazykové.

Sdílet