Divadelní představení Labyrint světa a ráj srdce

S poutníkem vydali se studenti naší školy na cestu labyrintem světa.
Všezvěd Všudybud nám uzdu nasadil a městem světem provádět se nás jal. Přidalo se Mámení a nasadilo nám brýle – skla domnění a obroučky zvyku. Snažilo se nás zmást a vykládat nám, jak máme na svět nahlížet.
Prošli jsme 6 ulicemi, seznámili se 6 lidskými stavy.
I shledali jsme, že svět nic není než motání a mámení, kolotání a lopotování, mámení a šalba, bída a tesknost … ale kdož doma v srdci svém sedě…ten sám k pravému a plnému mysli upokojení a radosti že přichází.

 

Víťa Marčík ve svém představení dokázal vměstnat celý svět do několika kufrů a pomocí rekvizit a loutek a skvělého hereckého výkonu přiblížit složité filozofické dílo Jana Ámose Komenského.

Sdílet