Prezentace školy na dnu otevřených ČZ a.s.

Každý rok se koná ve firmě ČZ a. s. den otevřených dveří, při kterém si mohou zájemci prohlédnout výrobní provozy firmy, seznámit se s technologickými novinkami, projít si jednotlivá pracoviště. Jako každý rok i letos se dne otevřených dveří účastnila i naše škola. Žáci oboru aranžér připravili malou výstavku svých prací, kuchaři a číšníci zajistili drobné občerstvení, kadeřníci přenesli své pracoviště přímo do prostor firmy ČZ a předvedli, jak umí své řemeslo. Velkému zájmu se těšilo předvádění práce s profesionální 3D tiskárnou Uprint a CNC frézkou. Mnoho návštěvníků si odneslo destičky s gravírovanými nápisy, nejen děti, ale i dospělé potěšily drobné modely z 3D tiskárny. Zájemci se vyptávali na způsob práce tiskárny a kladli odborné dotazy vyučujícím, kteří se akce účastnili. Pro řadu rodičů a dětí byl zajímavý i fakt, že škola pořádá zdarma kroužky CNC programování a Práce s 3D tiskárnou.

Sdílet