Přijímací zkoušky na maturitní obory - výsledky

Výsledky 1. kola

Pro čtyřleté maturitní obory

Svůj úmysl vzdělávat se ve Vyšší odborné škole, Střední průmyslové škole a Střední odborné škole řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy bylo zveřejněno pořadí přijatých uchazečů, to je nejpozději do 22. 6. 2020.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve Vyšší odborné škole, Střední průmyslové škole a Střední odborné škole řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934, zanikají posledním dnem 5 denní lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání na této škole.

 Pro nástavbové studium

Svůj úmysl vzdělávat se ve Vyšší odborné škole, Střední průmyslové škole a Střední odborné škole řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 potvrdí uchazeč tím, že se do 5 pracovních dnů ode dne, kdy bylo zveřejněno pořadí přijatých uchazečů dostaví na sekretariát školy a vyplní evidenční list.

 

Sdílet
+ Přidat do Google kalendáře