Moderní stroje pro výuku

Realizujeme projekt v rámci iROP – Moderní stroje pro výuku strojírenských oborů na VOŠ, SPŠ a SOŠ STRAKONICE Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/  0002664 v hodnotě 30.862.272 Kč.

„Název projektu: Moderní stroje pro výuku strojírenských oborů na VOŠ, SPŠ a SOŠ STRAKONICE
Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002664

Projekt je spolufinancován Evorpskou unií (Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program)

Hlavním cílem projektu Moderní stroje pro výuku strojírenských oborů na VOŠ, SPŠ a SOŠ Strakonice je zkvalitnění vzdělávání technických oborů na VOŠ, SPS a SOŠ řemesel a služeb vedoucí k lepší uplatnitelnosti absolventů školy na trhu práce. Mezi dílčí cíle patří:

Ke spolupráci budou využity výstupy projektu. Žadatel bude v rámci projektu spolupracovat se Strojní fakultou Západočeské univerzity.

Sdílet