Granty Jihočeského kraje

Grantový program Zavádění nových technologií do středních a vyšších odborných škol

2007

Název projektu: „Modernizace praktické výuky strojírenských oborů – nástrojař a zámečník"

V rámci tohoto projektu bylo pořízeno nové strojní vybavení pro praktickou výuku rukodělných oborů nástrojař a zámečník.

Konkrétně se jednalo o nákup 2 ks frézek s křížovým stolem a digitálním odměřováním. Pořízením těchto moderních strojů došlo ke zkvalitnění profesní přípravy žáků rukodělných oborů.

2008

Název projektu: „Modernizace měřící techniky pro praktickou výuku elektrooborů"

Zakoupením 3 ks oddělených regulovatelných třífázových zdrojů s příslušenstvím, 2 ks digitálních osciloskopů a 2 ks UV lamp na plošné spoje bylo doplněno vybavení pracovišť

odborného výcviku žáků oborů elektrikář – slaboproud a elektrikář – silnoproud.

Důvodem pořízení tohoto vybavení byla snaha o rozšíření možnosti diagnostiky v elektrotechnice a prohloubení dovedností žáků, získaných při odborném výcviku a potřebných pro uplatnění v praxi.

2009

Název projektu: „Modernizace CNC techniky pro praktickou výuku oborů mechanik seřizovač a obráběč kovů"

Cílem projektu je modernizace výukového CNC soustruhu SUF 16 (pořízení výkonnějšího pohonu, osazení stroje řídícím systémem Mikroprog S a zakrytování stroje).

Modernizací soustruhu se rozšíří počet strojů, na kterých budou mít žáci možnost procvičovat seřizování a programování CNC techniky. Kapotáž stroje přispěje ke zvýšení bezpečnosti práce.

Realizace projektu podpoří rozvoj odborných kompetencí žáků, stanovených v ŠVP.

2010

Název projektu: „Modernizace CNC techniky pro praktickou výuku oborů mechanik seřizovač a obráběč kovů"

Cílem projektu je modernizace dalšího výukového CNC soustruhu SUF 16 (pořízení výkonnějšího pohonu, osazení stroje řídícím systémem Mikroprog S a zakrytování stroje).

Modernizací soustruhu se dokončí celková modernizace výukových strojů, na kterých žáci procvičují seřizování
a programování CNC techniky. Kapotáž stroje přispěje ke zvýšení bezpečnosti práce.

Realizace projektu podpoří rozvoj odborných kompetencí žáků, stanovených v ŠVP.

 

Název projektu: „Stipendijní program pro učňovské obory na SŠ řemesel a služeb "

Cílem projektu je podpořit zájem o studium učebních oborů, jejichž absolventi jsou dobře uplatnitelní na trhu práce.

Na naší škole se jedná o obory zámečník, nástrojař, obráběč kovů a zedník. Podmínky pro získání stipendia a jeho výše jsou uvedeny u jednotlivých oborů v kapitole „vyučované obory".

Sdílet