Rekonstrukce a modernizace prostor praktického vyučování

Prioritní osa: 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí

Oblast podpory: 2.4 - Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.4.00/19.02567

Učňovské dílny v ulici Tovární 198,doznaly na základě specifických cílů projektu, které byly naplněny, zásadní změny:

Finanční náklady projektu byly plánovány:

Celkové výdaje projektu
25 000 000,00 Kč

Celkové způsobilé výdaje projektu
25 000 000,00 Kč

Celkové nezpůsobilé výdaje projektu
0,00 Kč

Předpokládané příjmy
0,00 Kč

Celkové způsobilé výdaje projektu činily: 18794639,88 Kč

Byly nakoupeny následující stroje od firmy HAAS z USA:

Realizace projektu proběhla v letech 2013/2014. Stavební část zahrnovala rekonstrukci fasád, vytvoření nové krytiny střechy, zabudování oken, vybudování nových vstupů, ale rovněž rekonstrukci vnitřních dílenských prostor. Největší problém však představovala celková výměna podlahy, bylo nutné vystěhovat veškeré vybavení a zařízení dílen, včetně 54 strojů do ČZ Strakonice.. Po vybagrování starých podlah a položení nových, se musely tyto stroje do rekonstruovaných prostor opět nastěhovat. Zde patří poděkování společnosti ČZ a.s., jmenovitě panu Ing. Josefu Zámečníkovi, a dále také středisku Auto, bez jejichž pomoci by škola nebyla schopna stěhování vůbec zrealizovat. V průběhu rekonstrukce se jako nepostradatelná jevila též pomoc a trpělivost všech zaměstnanců dílen i studentů.

Sdílet