SSST II.

Od 1. 9. 2019 - 31. 8. 2021 je naše instituce realizátorem projektu „SSST II.“ s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0013956, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat:

Celková výše podpory činí 2 756 444 Kč.

 

Sdílet