Start Up! Classroom

Start Up! Classroom, č. 2019-1-DE03-KA229-060170_2

Tento projekt, plánovaný na dva školní roky, je založen na spolupráci učitelů a studentů naší Střední průmyslové školy oboru strojírenství a obalové techniky a německé Berufliche Schule des Kreises Ostholstein v Eutinu.

Cílem je pomocí mobility mezi školami a dalšími institucemi vytvořit ve škole prostředí pro učení, které podporuje inovace a kreativitu na straně žáka i učitele. K tomu přispěje též zapojení mladých a úspěšných podniků elektrotechnického průmyslu z EU, spolupráce s IQSH (Institut pro rozvoj kvality ve školách ve Šlesvicku-Holštýnsku), s VŠTE v Českých Budějovicích atd.

Vytvořená učebna automatizace a elektrotechniky bude díky inovativní didaktice a metodice exemplární a přenosná do dalších pracovních skupin. Nově vytvořené pracovní prostředí se má stát díky přestavbě, didaktickém a metodickém přístupu pro žáky atraktivnější, přitažlivější,  a v obdobném školském zařízení takto inovativně zatím ještě se nevyskytující.

Dalším cílem projektu je též rozvoj odborných jazykových znalostí a dovedností v anglickém a německém jazyce.

Schválené finanční prostředky 28 901.00 euro

Videoprezentace z aktivit https://www.ssst.cz/erasmus.

 

 

Sdílet