ZŠ Povážská - Moderně a interaktivně ve výuce

Projekt je zaměřen na vytvoření a inovaci výukových metod a zavádění nových organizačních forem práce ve výuce matematiky, přírodovědných a technicky zaměřených předmětů.

V rámci projektu budou vytvořeny nové vzdělávací materiály, dojde k modernizaci vybavení a výukových pomůcek.

Veškeré inovované vzdělávací metody, materiály a pořízené pomůcky budou ověřeny a postupně zavedeny
do trvalého využívání ve výuce přírodovědně a technicky zaměřených předmětů a matematiky.
Motivace žáků ke vzdělávání v přírodovědných a technických oborech bude podpořena exkurzemi, které budou
na výuku úzce navazovat a přiblíží žákům aplikaci těchto oborů v praxi.
 
Hlavním cílem projektu je zkvalitnit výuku přírodovědných a technicky zaměřených předmětů a matematiky, podpořit tak rozvoj praktických přírodovědných dovedností, znalostí a rozvoj manuální zručnosti žáků. Zvýšit motivaci žáků školy ke vzdělávání v technických, přírodovědných oborech a řemeslech v souladu s potřebami a požadavky současného trhu práce.

Vedení a pedagogický tým školy chce tímto projektem především zpestřit a zatraktivnit výuku přírodovědně
a technicky zaměřených předmětů a zvýšit tak vnitřní motivaci žáků ke studiu a následnému pracovnímu uplatnění
v aktuálně perspektivních profesních oborech.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky s celkovými náklady 6 533 235 Kč.
 
oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání,

operační program: OP VK, reg. číslo: CZ.1.07/1.1.14/01.0027

adresa: ZŠ Povážská Strakonice, Nad Školou 560

Sdílet