ROB4U Erasmus+

Projekt ERASMUS+ č. 2022-DE02-KA210-VET-000084514

Název: ROB4U

Doba trvání 23 měsíců od 1. 9. 2022  do 1. 8. 2024.

Partnerství malého rozsahu.

Účastníci:

Poskytnutý grant: 60 000.00 EUR

Partnerské školy společně navrhnou, vyvinou a postaví dva vítací roboty k užívání. Roboty by měly umět přivítat hosty ve vstupním prostoru, pracovat např. pomocí QR kódů, programů, odpovědět na jednoduché otázky v několika jazycích a doprovodit návštěvníka do cíle. V závěrečné soutěži se oba uvítací roboty utkají proti sobě.  Po skončení projektu zůstávají ve školách.

Cílem projektu bude dosažení aktivního evropského občanství a prosazování evropské dimenze. Tento cíl bude uskutečněn prostřednictvím smysluplných a cílevědomých setkání na regionální úrovni. Tímto způsobem tento projekt také přispěje k tomu, že studenti a učitelé otevřou profesní oblast, která má velmi slibnou budoucnost, a společně se zabývají akčním produktem, který je vyvíjen během výuky.

Proběhne celkem 8 aktivit (krátkodobých výměn), které jsou nezbytné k dosažení cílů projektu. Tyto aktivity byly navrženy tak, aby na sebe navazovaly a přizpůsobovaly se osnovám účastníků. Takto lze získané znalosti uplatnit přímo v projektu. Výměna také vede k získání dalších, netechnických dovedností. Zde je třeba zmínit například interkulturní kompetenci.

 

Webové stránky projektu: www.rob4u.eu 

 

 

Sdílet