SSST IV

Od 1. 02. 2023 – 31. 08. 2025 je naše škola realizátorem projektu CZ.02.02.XX/00/22_003/0003691 s názvem „SSST IV", který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

 

Celková výše podpory činí 3 646 881 Kč.

 

 

 

 

 

Sdílet