Prusa pro školy

Prusa pro školy - Zapojte s námi 3D tisk do výuky

3D tisk zábavnou formou zároveň rozvíjí kreativitu i technické myšlení. V moderním školství je jednou z nejpopulárnějších nových technologií. Firma Prusa Research je vývojář a výrobce světoznámých 3D tiskáren ORIGINAL PRUSA. Pro všechny školy, univerzity a další vzdělávací instituce v září 2020 spustili program Prusa do škol, který školám s 3D tiskem pomůže po technické i didaktické stránce.

Projekt spočívá v tom, že v rámci něho obdrží škola k zapůjčení 3D tiskárnu. Od okamžiku obdržení má škola 3 měsíce na realizaci smysluplného projektu za použití 3D tiskárny. A pokud je tento projekt dobrý, tiskárna bude bezúplatně převedena do majetku školy. 

Firma Průša Research tímto doplňuje databázi 3D modelů, které jsou bezúplatně k dispozici široké veřejnosti.

Kroky realizace

  1. Registrace do projektu
  2. Účast na školení pořádaném Průša Research
  3. Sestavení tiskárny
  4. Vytvoření školního projektu
  5. Obhájit jeho užitečnost a smysluplnost 
  6. Schválení a zveřejnění projektu - proběhlo v měsíci červnu 2023 https://www.printables.com/cs/education/496169-auticko-stojan-na-pastelky

Název projektu

Autíčko – stojan na pastelky

 

Video sestavení

 

Sdílet